Search

The Alchemist là một nhóm những kẻ thích Cryptocurrency và những thứ liên quan tới nó. Chúng tôi viết blog vì chúng tôi nghĩ những thứ chúng tôi biết là sai và việc viết công khai như thế này là một cách giúp chúng tôi học hỏi được nhiều hơn.

Nếu bạn thích những gì chúng tôi viết thì hãy subscribe trang blog tại form bên cạnh. Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì tại trang Facebook của nhóm hoặc thầm kín hơn là hi@thealchemist.io.

Chúng tôi hứa là chúng tôi sẽ đọc hết mọi comment và email.

  • White Facebook Icon

© 2017 by the Alchemist